Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Aktualności

Marzec w CWD

PODNIESIENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH JM Rektor wydał postanowienie, mocą którego podniósł wysokość minimalnego stypendium doktoranckiego dla osób kształcących się na studiach doktoranckich. Do 31 grudnia wynosiło ono ...

Czytaj więcej

Luty w CWD

TERMIN NA DOSTOSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W dniu 30 kwietnia 2023 r. mija termin na złożenie wniosku o dostosowanie studiów podyplomowych do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ...

Czytaj więcej

Styczeń w CWD

REKTORSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY  W staraniach o pozyskanie najlepszych kandydatów na studia oraz do szkół doktorskich Uniwersytet dysponuje kolejnym narzędziem. Uruchomiony został Rektorski Fundusz Stypendialny, w skład którego wchodzą następujące stypendia:  ...

Czytaj więcej

Grudzień w CWD

NAGRODA DYDAKTYCZNA REKTORA 16 listopada odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Dydaktycznej Rektora UW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia, a także za działalność naukową i dydaktyczną. Wśród ...

Czytaj więcej

Listopad w CWD

TARGI POLSKICH UCZELNI W NOWYM JORKU 22 i 23 października delegacja Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz przedstawiciele Biura Promocji i Biura Współpracy z Zagranicą, ...

Czytaj więcej

Październik w CWD

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Od 1 lipca nowym Kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej wyłonionym w drodze konkursu jest Katarzyna Stankiewicz. Aktualnie trwa organizacja jednostki w strukturach administracji ogólnouniwersyteckiej. Zatrudniono 4 nowych psychoterapeutów ...

Czytaj więcej