Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Prorektor

Rola Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w tworzeniu Centrum Wsparcia Dydaktyki

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia był inicjatorem bezprecedensowej reformy administracji ogólnouniwersyteckiej, w wyniku której zostało utworzone Centrum Wsparcia Dydaktyki. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego jest on jedną z kluczowych osób w działaniu CWD.

Jednym z dominujących obszarów zainteresowania Centrum Wsparcia Dydaktyki jest jakość kształcenia, to właśnie Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, w imieniu JM Rektora, realizuje cele polityki edukacyjnej oraz sprawuje pieczę nad poziomem jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Aby realizować wszystkie powierzone zadania, konieczne było stworzenie skutecznej i dobrze zarządzanej struktury organizacyjnej. Wymaga to ciągłego dialogu ze wszystkimi grupami tworzącymi wspólnotę Uniwersytetu Warszawskiego.

Rola Prorektora jest szczególnie istotna w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami dydaktycznymi organizującymi kształcenie na studiach a Centrum Wsparcia Dydaktyki. Cykliczne spotkania, bieżący kontakt i wymiana informacji z udziałem kierowników jednostek dydaktycznych są kluczowe, aby administracja uniwersytecka działała w sposób właściwy, wspomagając zarówno jednostki dydaktyczne, jak i studentów oraz doktorantów. To ostatnie możliwe jest także dzięki ścisłej współpracy z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów.