Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Historia

Centrum Wsparcia Dydaktyki zostało powołane na podstawie zarządzenia nr 45 Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzenia nr 46 Rektora UW z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doszło wtedy do następujących zmian organizacyjnych: 

  • Biuro Spraw Studenckich, Biuro Spraw Doktoranckich oraz Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przekształcono w Biuro ds. Obsługi Kształcenia.
  • Biuro ds. Jakości Kształcenia, Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych oraz Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim przekształcono w Biuro Innowacji Dydaktycznych. 
  • Utworzono Biuro ds. Pomocy Materialnej. 
  • Zmieniono nazwę Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością.
  • Włączono do Centrum Wsparcia Dydaktyki Biuro ds. Rekrutacji oraz Centrum Pomocy Psychologicznej.

Natomiast na podstawie zarządzenia nr 5 Rektora UW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w skład CWD włączone zostało także Centrum Pomocy Psychologicznej.

Centrum Wsparcia Dydaktyki podlega pod prof. Sławomira Żółtka, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia, który był inicjatorem reformy administracji ogólnouniwersyteckiej. Koordynatorem Centrum został Maksymilian Sas

Zmiany w zakresie organizacji najważniejszych z punktu widzenia studentów i doktorantów miały na celu usprawnienie przepływu informacji oraz podniesienie oferowanych przez biura usług. 

Logotyp Centrum Wsparcia Dydaktyki przedstawia  bramę główną, ponieważ jest ona symbolem tego co łączy nas wszystkich, niezależnie od tego jaką grupę reprezentujemy lub na jakim kampusie studiujemy/pracujemy. Taką właśnie misję ma Centrum Wsparcia Dydaktyki – łączyć i pomagać.