Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kontakt

Szczególnie w czasach pandemii zachęcamy do kontaktu mailowego. Oto lista najważniejszych adresów mailowych z podziałem na grupy tematów, z którymi mogą Państwo za pośrednictwem nich zwrócić:

 • organizacja kształcenia, sprawy studenckie II instancji, sprawy związane z dokumentacją studiów, organizacje studenckie, koła naukowe, stypendyści UW, stypendyści NAWA: bok@uw.edu.pl
 • stypendia (socjalne, rektora, doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz zapomoga), domy studenta, ubezpieczenia (studentów i doktorantów): bpm@uw.edu.pl
 • osoby z niepełnosprawnością:
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych: bon@uw.edu.pl
  • Dział IT BON (dostępność cyfrowa): it.bon@uw.edu.pl
  • Koordynatora ds. dostępności architektonicznej: dostepnosc.architektoniczna@uw.edu.pl
  • Dział Adaptacji: adaptacje.bon@uw.edu.pl
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa: biblioteka.bon@uw.edu.pl
 • programy kształcenia i jakość kształcenia, ogólnouniwersytecka oferta dydaktyczna, ewaluacja jakości kształcenia, kwestie związane z wizytacją PKA, uniwersyteckie podmioty kolegialne związane z kształceniem, innowacyjne projekty dydaktyczne: bid@uw.edu.pl
  • programy kształcenia: programyksztalcenia@uw.edu.pl
  • kształcenie nauczycieli: kształcenie.nauczycieli@uw.edu.pl
  • nauczanie języków obcych: jezyki.koordynator@uw.edu.pl
  • Program ZIP: zip@uw.edu.pl
  • Program IDUB (nowe kierunki studiów): kierunkistudiow.idub@uw.edu.pl
  • Doskonałość Dydaktyczna Uczelni: doskonalosc_uczelni@uw.edu.pl 
  • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia: pejk@uw.edu.pl 
  • Punkt Doradztwa ds. jakości kształcenia: punkt_jk@uw.edu.pl 
 • Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: ksdijk@uw.edu.pl  
 • Rady dydaktyczne (publikowanie uchwał): uchwaly.rd@uw.edu.pl
 • rekrutacja
  • studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, przeniesienia z innej uczelni: rekrutacja@adm.uw.edu.pl, (EN) admission@uw.edu.pl
  • szkoły doktorskie
   • Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska: rekrutacja.msd@uw.edu.pl
   • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: rekrutacja.nh@uw.edu.pl
   • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: rekrutacja.ns@uw.edu.pl
   • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
 • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia: urk@uw.edu.pl
 • szkoły doktorskie
  • Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska: szkola.m@uw.edu.pl
  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: szkola.nh@uw.edu.pl, phd.nh@uw.edu.pl
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: phd.ns@uw.edu.pl, szkola.ns@uw.edu.pl
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: szkola.nsip@uw.edu.pl, phd.sdnsp@uw.edu.pl