Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zadania

Centrum Wsparcia Dydaktyki składa się z 6 biur administracji ogólnouniwersyteckiej, które odpowiadają za kluczowe dla kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów obszary:

a) rekrutacji;

b) organizacji i jakości kształcenia;

c) pomocy materialnej;

d) wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Dzięki przyjętej formie działalności osiągamy lepszy niż dotychczas przepływ informacji. 

Koordynator CWD odpowiada za nadzór merytoryczny nad pracą biur wchodzących w skład CWD. Jest również inicjatorem powoływania międzybiurowych zespołów roboczych.