Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Czerwiec w CWD

 • SKŁADANIE WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENTA

Od 1 czerwca studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2023/2024. Wniosek oraz oświadczenie o dochodach wraz ze wszystkimi dokumentami powinny zostać złożone za pośrednictwem systemu USOSweb. I tura przyznawania miejsc zakończy się 25 lipca. Zakwaterowanie rozpoczyna się 18 września.

 • REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

W dniu 6 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz na część studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024. Podobnie jak w poprzednim roku, UW przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 lipca.

Na UW można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W ofercie znajduje się 285 programów studiów, w tym 136 programów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz dodatkowo na 3 programy studiów wspólnych i 5 programów podwójnego lub wielokrotnego dyplomu. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2023/2024 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów.

Trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. Aktualnie dostępne jest 60 programów.

 • REKRUTACJA OBYWATELI UKRAINY

Z wykorzystaniem systemu IRK Ukraina trwa także rekrutacja obywateli Ukrainy na studia, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Zgodnie ze zmianami ustawowymi obywatele Ukrainy rekrutujący się na studia w języku polskim mają prawo do bezpłatnego podjęcia kształcenia w roku 2023/2024 (aktualnie mogą studiować bezpłatnie do 4 marca 2024 r.). Uniwersytet Warszawski będzie umożliwiał szybsze złożenie ślubowania obywatelom Ukrainy przyjętym na studia, aby jak najszybciej uzyskali prawa studenta i prawo do świadczeń socjalnych. Już we wrześniu będą realizowane także intensywne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Programu ZIP. 

Aktualna liczba zgłoszeń: 302.

 • DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZELNI

21 czerwca w Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni odbyło się spotkanie na którym omówiono aspekty prawne obsługi toku studiów oraz zaprezentowano koncepcję oraz funkcjonalności projektowanej Platformy Współpracy Dziekanatów. Spotkanie miało charakter integracyjno-szkoleniowy i było przeznaczone dla pracowników dziekanatów i sekretariatów ds. studenckich. 

 • ANKIETA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

W dniach 29 maja – 18 czerwca odbyła się ogólnouniwersytecka Studencka Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych. Studenci i studentki mieli możliwość wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych przy użyciu internetowego narzędzia zintegrowanego z systemem USOSweb. Podczas kontaktów z prowadzącymi zajęcia, zespół PEJK podkreślał konieczność przeprowadzania ankiet w warunkach audytoryjnych w celu osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji badania.

 • SZKOLENIA CPP

W ramach działalności profilaktycznej Centrum Pomocy Psychologicznej w ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzono:

  • warsztaty nt. komunikacji z osobami będącymi w kryzysie psychicznym dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich (trwały one 3 dni i były finansowane w ramach Programu szkoleniowego dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich).
 • jednodniowe szkolenie dla kierowników domów studenckich z zakresu komunikacji z osobami z depresją i osobami w kryzysie samobójczym.
 • PROGRAM ZIP
  • Dodatkowe środki z NCBiR

Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozyskano dodatkowe środki w wysokości 1,8 mln zł, które zostaną wykorzystane do modernizacji i rozbudowy posiadanych informatycznej infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego, wspierających cyfrowe zarządzanie uczelnią, cyfrowy obieg wewnętrzny dokumentów, cyfrowe zarządzanie informacją zarządczą i raportowaniem w celu doskonalenia procesów uczelni w obszarach dydaktyki, badań i gospodarki własnej. 

  • 2 szkoły letnie

W ramach programu ZIP organizowane są 2 szkoły letnie: doktorancka (Nowoczesne metody w analityce chemicznej i genetyce sądowej; organizator: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) oraz studencka (Komunikacja międzykulturowa w dyplomacji i administracji publicznej; organizator: Ośrodek Studiów Szwajcarskich UW)

 • PROGRAM NAWA „WELCOME TO POLAND”

UW ze swoimi projektami Let’s make together Economics in Warsaw 2.0 (WNE) oraz Welcome Point – Better Together (BOK) został jednym z beneficjentów programu NAWA „Welcome to Poland”, mającym na celu umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Kwota finansowania projektu z NAWA opiewa na prawie 400.000 zł; czas trwania projektu to 2 lata. 

Projekt Biura ds. Obsługi Kształcenia obejmuje trzy moduły:

 • cykl warsztatów z kompetencji kulturowych dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz zajęć adaptacyjnych dla studentów i doktorantów, a także działań wzmacniających integrację polskich i zagranicznych mieszkańców domów studenckich UW;
 • opracowanie bądź aktualizacja materiałów informacyjnych dla nowych studentów zagranicznych w języku angielskim (ulotki, przewodnik oraz film instruktażowy);
 • warsztaty i szkolenia dla studentów oraz doktorantów zagranicznych, podnoszące ich kwalifikacje oraz zdolność do odnalezienia się w polskim środowisku akademickim.
 • AKADEMICKIE MISTRZOSTWO POLSKICH DEBAT OKSFORDZKICH

Studenckie Koło Naukowe Debat Oksfordzkich z Uniwersytetu Warszawskiego wygrało Akademicki Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich.

 • STUDENCKIE NOBLE

Podczas finałowej gali w Warszawie rozdano Studenckie Noble przyznawane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród zwycięzców XIV edycji jest Maria Lipińska, studentka na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, oraz Mikołaj Zawadzki, student na Wydziale Fizyki.

 • NAGRODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII

W V edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji nagrodę otrzymała Iga Ajdacka za pracę dyplomową „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych” (promotor: dr inż. Izabela Karsznia z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych).

 • MŁODZI DYDAKTYCY

16 czerwca odbyła się graduacja II programu szkoleniowego „Młodzi Dydaktycy”. Program ten skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę dydaktyczną lub posiadających niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, zatrudnionych w Uniwersytecie Warszawskim na umowę o pracę. W ramach wydarzenia dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, pełnomocniczka rektora ds. jakości kształcenia, przedstawiła wstępne wnioski z warsztatów z udziałem uczestników i tutorów podsumowujących II edycję programu, które odbyły się 13 i 14 czerwca.

 • ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE MATEMATYCZNYM ECMI STUDENT COMPETITION

Zespół studentów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki w składzie Jacek Zgud, Kajetan Fornalik, Paweł Rosłoniec i Tomasz Sibicki zwyciężył w konkursie z zastosowań matematyki, organizowanym przez European Consortium for Mathematics in Industry (Europejskie Konsorcjum Matematyki w Przemyśle), które zrzesza europejskie uczelnie i firmy. Jego główną misją jest promocja i edukacja w zakresie zastosowań matematyki w przemyśle, finansach i innych branżach gospodarki.

Autorem zadania konkursowego była firma spedycyjna Girteka Logistics. W ciągu dwóch miesięcy studenci mieli za zadanie opracować modele decyzyjne na podstawie danych dotyczących zrealizowanych przez firmę przewozów.