Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Grudzień 2023 roku w CWD

 • UCHWAŁA UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA W SPRAWIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła 8 grudnia 2023 r. uchwałę nr 98 w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. W przyjętej przez URK uchwale znalazły się wytyczne i rekomendacje skierowane zarówno do studentów, jak i nauczycieli akademickich. Prace nad regulacjami w zakresie sztucznej inteligencji były prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w ciągu ostatnich miesięcy, a w ich ramach analizowano także dotychczas przyjęte dokumenty obowiązujące w polskich i zagranicznych uczelniach. Założony cel podjętych działań stanowiło wypracowanie wspólnych dla całej Uczelni standardów korzystania ze sztucznej inteligencji w ramach kształcenia na studiach w taki sposób, aby jednocześnie nie doprowadzić do przeregulowania wspomnianej tematyki. Prowadzone prace stanowiły odpowiedź na głosy wyrażane przez członków naszej społeczności, w tym także przedstawicieli studentów, czego wyrazem była uchwała nr 40 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 września 2023 r. w sprawie kształcenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Uchwała URK określa przede wszystkim zasady dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (SI) obowiązujące przy przygotowywaniu prac dyplomowych oraz prac i prezentacji zaliczeniowych. Zgodnie z podjętą uchwałą rady dydaktyczne właściwe dla poszczególnych kierunków studiów mogą ponadto uchwalić szczegółowe zasady korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia dla określonego kierunku studiów.

 • SZKOLENIA Z NARZĘDZI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Odbywają się szkolenia z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji organizowane przez Biuro Spraw Pracowniczych. Zachęcam do korzystania z dedykowanych szkoleń przeznaczonych zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracyjnych.

 • PODWYŻKA STYPENDIUM REKTORA

W roku akademickim 2023/2024 stypendium rektora wynosi 1000 zł i przysługuje 7% najlepszym studentom na danym kierunku. Stypendium najprawdopodobniej zostanie wypłacone 18 grudnia, czyli w dniu terminu wypłaty innych świadczeń z Funduszu Stypendialnego. W ciągu ostatnich 3 lat stypendium rektora wzrosło o 25%

Podwyżka tego stypendium oznacza, że w obecnym roku akademickim podnieśliśmy wysokość wszystkich świadczeń finansowanych z Funduszu Stypendialnego. 

 • NOWI CZŁONKOWIE POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Z UW

Minister Edukacji i Nauki powołał nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 20242027. Wśród nich znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr Elżbieta Jaskulska, prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, prof. dr hab. Wojciech Satuła oraz dr hab. Maciej Smuk. Serdecznie gratuluję nowo wybranym osobom i życzę powodzenia w działaniach na rzecz zapewniania właściwej jakości kształcenia.

 • ZMIANY W FUNDUSZU DOSKONAŁOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Ukazała się nowelizacja zarządzenia Rektora w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej. W zarządzeniu tym wprowadzono możliwość pozyskiwania środków na wyposażenie studenckich pokoi socjalnych. Każda jednostka dydaktyczna, poza standardowym wykorzystaniem FDD, będzie miała pulę środków, z których będzie mogła zamówić, korzystając z przygotowanego wcześniej wykazu, środki rzeczowe przeznaczone dla polepszenia funkcjonowania studentów w przestrzeniach uniwersyteckich.

Ponadto kierownicy jednostek dydaktycznych mogą dodatkowo wnioskować o przekazanie zakupionego ostatnio sprzętu przeznaczonego w szczególności dla studentów neuroróżnorodnych. Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu do wykorzystania oraz sposobu jego uzyskiwania zostaną przekazane w najbliższym czasie.

 • ZMIANY W ZAKRESIE ORGANIZACJI STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO

Nowej regulacji doczekała się również problematyka związana z ruchem naukowym. Wydane zostały dwa zarządzenia Rektora z dnia 28 listopada 2023 r.: nr 170 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim oraz nr 171 w sprawie zasad przyznawania środków na realizację przedsięwzięć przez uczelniane organizacje studenckie. Zarządzenia te unowocześniły procedury rejestrowo-sprawozdawcze w zakresie organizacji studenckich oraz, uwzględniając głosy przedstawicieli Samorządu Studentów, przekazały Parlamentowi Studentów możliwość uregulowania problematyki Rady, która ma zastąpić działającą obecnie Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego.

 • PREZENTACJA DLA GRUPY MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z UKRAINY

W dniu 30 listopada 2023 r. Biuro ds. Rekrutacji przeprowadziło prezentację dla grupy młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Ukrainy. Prezentacja miała na celu zapoznanie potencjalnych kandydatów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego oraz procedurą rekrutacyjną przewidzianą dla posiadaczy świadectw zagranicznych z uwzględnieniem specyfiki rekrutacji obywateli Ukrainy.

 • LAUREACI KONKURSU STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO (StRuNa)
  Dwa koła naukowe z Uniwersytetu Warszawskiego są w gronie laureatów tegorocznego konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego (StRuNa). Koło Naukowe Neuroinformatyki działające na Wydziale Fizyki otrzymało nagrodę w kategorii „Konferencja Roku 2023”, a Koło Kultury Frankofońskiej z Wydziału Neofilologii – w kategorii „Debiut Roku 2023”. Dwie inne organizacje studenckie – Koło Naukowe Social AI i Koło Naukowe Socjologii Cyfrowej – otrzymały wyróżnienia.
 • ZWYCIĘSTWO W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE STUDENCKICH DRUŻYN MATEMATYCZNYCH

Zespół studentów pod opieką dr. Tomasza Cieśli z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zwyciężył podczas Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych. W wydarzeniu wzięło udział trzydzieści jeden drużyn z dwudziestu siedmiu uczelni z całego świata.

 • REPREZENTANTKI UW ZE SREBREM W MISTRZOSTWACH ŚWIATA PR
  Emilia Sala i Michalina Wójcik, studentki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, zdobyły srebro podczas drugiej edycji konkursu The ICCO (International Communication Consultancy Organization) University PR World Cup 2023 dla młodych kreatywnych PR-owców. Polki pokonały trzydzieści zespołów z dwudziestu światowych instytucji edukacyjnych prowadzących studia z zakresu Public Relations.