Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Lipiec, sierpień, wrzesień 2023 roku w CWD

Lipiec, sierpień, wrzesień 2023 roku w CWD
 • INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

W poniedziałek, 2 października 2023 r. o godz. 14.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbędzie się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim. Wsłuchując się w głosy przedstawicieli poszczególnych jednostek dydaktycznych, JM Rektor nie zdecydował się na ogłoszenie tego dnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ani na ogłoszenie godzin rektorskich w czasie uroczystości. Władze poszczególnych jednostek mogą jednak ogłosić w tym dniu godziny dziekańskie zgodnie z zarządzeniem nr 239 Rektora UW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich.

 • REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Na dzień 18 września 2023 r. w systemie IRK 35 028 kandydatów na studia dokonało 65 774 opłaconych rejestracji na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024. Największym zainteresowaniem według liczby opłaconych rejestracji cieszyły się 1) psychologia (3163 osób), 2) zarządzanie (3027 osób) oraz 3) ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria (2946 osoby). Natomiast najpopularniejsze kierunki według liczby kandydatów na miejsce to: 1) kierunek lekarski (30,17 os. na miejsce), 2) orientalistyka – koreanistyka (24,45 os. na miejsce), 3) Filologia angielska – językoznawstwo oraz filologia angielska – literatura i kultura  (16,28 os. na miejsce). Warto zauważyć, że w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 wzięło udział 32 082 kandydatów, którzy dokonali 58 890 ważnych rejestracji, obserwujemy więc znaczący wzrost liczby kandydatów na studia.

W ramach z kolei rekrutacji kandydatów z Ukrainy na UW za pośrednictwem systemu IRK Ukraina dokonanych zostało 689 rejestracji. Do przyjęcia zakwalifikowano 174 osoby, zaś przyjętych póki co jest 139 osób. Dodatkowo w zwykłej rekrutacji przyjęliśmy 149 osób z Ukrainy, co daje ogółem 288 obywateli ukraińskich przyjętych na studia.

 • KURSY JĘZYKA POLSKIEGO 

W ramach Programu ZIP od 4 do 29 września trwają intensywne kursy języka polskiego (100 godz. dydakt.) organizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” dla studentów-uchodźców z Ukrainy. W kursach bierze udział 68 studentów.

 • STYPENDIA

Ogłoszony został harmonogram składania wniosków o świadczenia obsługiwane przez Biuro ds. Pomocy Materialnej:

 • 18 września uruchomione zostało wnioskowanie o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024. Studenci, którzy złożą wnioski do 18 października będą mogli uzyskać stypendium już od października,
 • od 1 października uruchomione zostanie wnioskowanie o stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. Już teraz studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra mogą pisać do Biura ds. Pomocy Materialnej w celu założenia konta w systemie OSF (studenci mają czas do 16 października na założenie konta),
 • od 2 do 16 października otwarte będzie wnioskowanie o stypendium rektora.
 • MIĘDZYUCZELNIANE SEMINARIUM DOBRYCH PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH

Już jutro, 21 września odbędzie się pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Dobrych Praktyk Dydaktycznych, w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektorzy ds. studenckich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Seminarium odbywa się w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.

 • SPOTKANIE Z DELEGACJĄ Z KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

Wczoraj 19 września odbyło się spotkanie z delegacją z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na czele z prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewą Trzaskowską, prof. KUL, poświęcone zagadnieniom związanym z organizacją i jakością kształcenia, na których przedstawiciele obu uczelni wymienili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat obecnych zadań i stojących przed nami wyzwań. Wizyta studyjna odbyła się w ramach programu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni realizowanego przez obydwie uczelnie.

 • DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZELNI

Poza wymienionymi inicjatywami w ramach programu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni zorganizowano:

 • cykl seminariów z zakresu doskonalenia kompetencji dydaktycznych i zapewniania jakości kształcenia na kierunku lekarskim;
 • seminaria dotyczące współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w systemie zapewniania jakości kształcenia na kierunku studiów;
 • trzy wizyty studyjne na przełomie czerwca i lipca odbyły się trzy wizyty studyjne, w ramach których odwiedzono Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Mediolanie oraz Uniwersytet w Heidelbergu. Spotkania dotyczyły kwestii umiędzynarodowienia, organizacji kształcenia językowego oraz kształcenia na kierunku lekarskim.
 • WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY CENTRUM WSPARCIA DYDAKTYKI DO CHĘCIN

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2023 r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny pracowników i współpracowników Centrum Wsparcia Dydaktyki do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu szkoleń dotyczących w szczególności wyzwań i szans związanych z powstającą Platformą Współpracy Dziekanatów, stosowania prostego języka urzędniczego oraz wspierania osób w kryzysie psychicznym.

 • CENTRUM WIEDZY INNOWACJI STANDARDÓW

W ramach realizacji projektu „Uniwersytet dla Wszystkich – Level up” utworzono portal – Centrum Wiedzy Innowacji Standardów (CEWIS) dostępny pod adresem: cewis.uw.edu.pl

CEWIS jest portalem, który ma na celu zwiększenie świadomości na temat dostępności edukacji i przestrzeni akademickiej poprzez popularyzację wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski rozwiązań likwidujących bariery w studiowaniu i pracy osób z niepełnosprawnościami.

 • DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

W dniach 18 września – 13 października 2023 r. odbędzie się 7. edycja pawilonu powitalnego dla studentów zagranicznych na kampusie centralnym. Jest to miejsce, w którym studenci, doktoranci i pracownicy zagraniczni mogą uzyskać wsparcie w zakresie studiów, pracy na UW oraz organizacji swojego pobytu w Polsce. W tym czasie w pawilonie będzie pracować m.in. grupa 8 studentów polskich i zagranicznych, którzy ze swojej perspektywy będą pomagać rówieśnikom. Ponadto w dniach 28 i 29 września br. odbędą się Welcome Days dla nowoprzyjętych studentów. W październiku i listopadzie będą także organizowane szkolenia i warsztaty dla nowych studentów, doktorantów i pracowników.

 • PROGRAM MOST

Przeprowadzono rekrutację na semestr zimowy i cały rok akademicki 2023/24 w ramach Programu MOST (ogólnopolskiej wymiany studentów). Uniwersytecka Komisja Kształcenia zakwalifikowała do studiowania w ramach Programu MOST na UW w roku akademickim 2023/2024 łącznie 43 osoby (na semestr zimowy lub cały rok akademicki). Natomiast 13 studentów Uniwersytetu Warszawskiego zostało zakwalifikowanych na studia na innych uczelniach przyjmujących, głównie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 • INSTRUKCJA DOT. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przygotowano kompleksową instrukcję obsługi studiów podyplomowych w systemie USOS, która została udostępniona jednostkom dydaktycznym 1 sierpnia br. Liczymy, że przygotowany dokument znacząco ujednolici praktykę obsługi uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.