Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Styczeń 2024 roku w CWD

 • SPOTKANIE Z DELEGACJĄ Z UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W dniach 16-17 stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją z Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele z Prorektorem ds. dydaktyki prof. Armenem Edigarianem oraz dyrektorami szkół doktorskich UJ i dyrekcją Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ – w trakcie rozmów, w których uczestniczyli dyrektorzy szkół doktorskich oraz osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia z Centrum Wsparcia Dydaktyki UW prowadziliśmy dyskusje na temat funkcjonowania szkół doktorskich oraz wspólnego zgłoszenia propozycji zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych aktach prawnych.

 • POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

W wyniku uzupełnienia składu PKA jej członkiem stał się dr Paweł Poławski, prof. ucz. z Wydziału Socjologii.

 • ŚWIADCZENIA POBIERANE PRZEZ STUDENTÓW 

W semestrze zimowym stypendium socjalne pobierane było przez 1056 osób. W tym czasie przyznano również 303 zapomogi. Dla porównania rok temu stypendium socjalne pobierały 892 osoby. Jest to wzrost o około 16%. Wynika on zarówno z większego zainteresowania wsparciem materialnym, jak i z coraz szybszego tempa rozpatrywania wniosków. W zakresie przyznanych zapomóg wzrost wyniósł 20% w porównaniu do ubiegłego roku.

Ponadto dziś kończymy przyjmowanie wniosków o przyznanie Stypendium na Start. Do tej pory wniosek złożyły 261 osób (olimpijczycy, sportowcy i doktoranci), czyli o niemal 30 więcej niż podczas I edycji. 

 • KOLEJNA EDYCJA STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Z dniem 28 stycznia 2024 r. zakończyliśmy przeprowadzać ankiety ewaluacyjne zajęć dydaktycznych, które studenci i studentki wypełniali w systemie USOSweb. Do 8 marca (po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego) – zespół PEJK prześle do kierowników jednostek dydaktycznych zbiorcze wyniki ankiet, a osoby prowadzące uzyskają dostęp do swoich ocen w systemie USOSweb.

 • POTRZEBY SOCJALNE I SYTUACJA BYTOWA STUDENTÓW

10 stycznia swoją pracę rozpoczął Zespół roboczy ds. przeprowadzenia badania dotyczącego potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej studentów UW. W skład Zespołu, obok pracowników zespołu PEJK, wchodzą przedstawiciele Zarządu Samorządu Studentów UW oraz Warszawskiego Koła Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza. Zostały już określone ramowe cele badania oraz przeprowadzono pierwsze badania fokusowe.

 • ZESPÓŁ ROBOCZY DS. MIKROPOŚWIADCZEŃ

Z początkiem stycznia pracę rozpoczął zespół roboczy ds. mikropoświadczeń, którego zadaniem jest opracowanie zasad funkcjonowania mikropoświadczeń na Uniwersytecie Warszawskim. Zespół zajmie się w szczególności analizą aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju krótkich form kształcenia, przeglądem dostępnej w tym zakresie oferty edukacyjnej na UW oraz innych instytucjach edukacyjnych w kraju i za granicą. Ważnym aspektem prac w procesie rozwoju mikropoświadczeń na UW będzie partnerska współpraca z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. W najbliższym czasie zespół zwróci się z pytaniami w formie ankiety do jednostek dydaktycznych, studentów, jak i biur karier.

 • ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE PROGRAMU ZIP

Z dniem 31 grudnia 2023 r. zakończyła się realizacja 5-letniego Programu ZIP Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, w ramach którego w szczególności w obszarze kształcenia rozdysponowaliśmy ponad 41 mln złotych. We współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju aktualnie trwają procedury rozliczenia końcowego programu. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu odbędzie się krótka prezentacja sprawozdawcza, poświęcona założeniom i osiągnięciom Programu ZIP.

 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM PROWADZONE OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Trwa rekrutacja na studia II stopnia prowadzone od semestru letniego RA 2023/2024. W ofercie znajduje się 7 programów studiów. Na dzień 31 stycznia mamy 67 opłaconych rejestracji.

 • WRĘCZENIE STYPENDIÓW IM. ANNY BORNUS

15 stycznia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbyła się uroczystość wręczenia 11. edycji stypendiów im. Anny Bornus. Wsparcie przeznaczone jest dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. W tym roku stypendium otrzymało siedmioro studentów. Lista laureatów została opublikowana m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu. Jedna z osób zmarła pod koniec grudnia 2023 roku. W tym przypadku zgodnie z wolą Zmarłej stypendium zostało przekazane na rzecz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

 • WYGRANA W POLSKIM TURNIEJU FIZYKÓW

Zespół z Wydziału Fizyki UW wygrał Polski Turniej Fizyków, kwalifikując się tym samym do rozgrywek światowych w International Physicists’ Tournament. Uczelnię reprezentowało sześcioro studentów, którzy mieli rozwiązać zadania wymagające np. przeprowadzenia eksperymentów i testowania teorii.

 • DEEPMIND SCHOLARSHIPS

Ewa Dobrowolska i Marta Korpacz, studentki pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku matematyka oraz bioinformatyka i biologia systemów na UW, zostały laureatkami czwartej edycji programu „DeepMind Scholarships”. Celem programu jest promowanie ambitnych projektów badawczych z zakresu uczenia maszynowego.

 • THE ICCO UNIVERSITY PR WORLD CUP 2023 – SREBRO

Emilia Sala i Michalina Wójcik, studentki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, zdobyły srebro podczas drugiej edycji konkursu The ICCO University PR World Cup 2023 dla młodych kreatywnych PR-owców. Polki pokonały trzydzieści zespołów z dwudziestu światowych instytucji edukacyjnych prowadzących studia z zakresu Public Relations.